Minimumloon verhoogd met 1,23% per 1 juli 2019

Minimumloon verhoogd met 1,23% per 1 juli 2019

"Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli voor de tweede keer een flinke stap verhoogd. Hierdoor krijgen ook werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Dit wettelijk minimum bedraagt per 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon (tools) per 1 juli 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Door de tweede stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon (tool) krijgen werknemers vanaf 21 jaar per die datum recht op het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die stijgen mee."

Lees de rest van dit artikel op rendement.nl.


<< terug naar alle nieuwsberichten