De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

De nieuwe MKB-verzuim-ontzorg-verzekering biedt dekking van het financiële risico, maar helpt kleine werkgevers ook bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Wat zijn de knelpunten die kleine werkgevers nu ervaren:

  • In vergelijking met grote werkgevers staan zij voor dezelfde kosten en plichten;
  • De vraag of je als werkgever wel voldoende doet aan re-integratie;
  • Mate van vertrouwen in het advies van hun bedrijfsarts;
  • Niet altijd duidelijk hoe het UWV beslist;
  • Gemis aan kennis van verzekeringsmogelijkheden.

Deze knelpunten weerhouden bedrijven er vaak van om werknemers in vaste dienst te nemen.

Per 1 januari 2020 moet deze nieuwe verzekering er komen.

Bron: pwnet.nl

Wilt u meer weten over deze verzekering, neem dan contact op met onze verzekeringsspecialisten. Zij kunnen u er alles over vertellen.

T 088 88 10 200
E verzekering@dutei.nl

 


<< terug naar alle nieuwsberichten