VOORKOM EEN BOETE - lees dit bericht aandachtig!

VOORKOM EEN BOETE - lees dit bericht aandachtig!

 

Energiebesparingsplicht (bestaand)

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 
 

Informatieplicht (nieuw!)

In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wm-inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.
 

Stappenplan

Als u hier klikt, komt u bij het Stappenplan Informatieplicht uit. Dit stappenplan is een hulpmiddel om u voor te bereiden op de informatieplicht energiebesparing. Het laat zien of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt.

Let op!
Het echte rapporteren doet u in eLoket. De instructievideo geeft hierover meer uitleg.


Heeft u hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft, laat het ons dan tijdig weten. We zijn u graag van dienst. U kunt als volgt contact opnemen:

T 088 5432211
E info@mudifin-dutei.nl

 


<< terug naar alle nieuwsberichten