Compensatie werkgevers transitievergoeding

Compensatie werkgevers transitievergoeding

"Bij onvrijwillig ontslag is een werkgever in de meeste gevallen een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De werkgever moet  deze ook betalen als een werknemer ontslagen wordt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig. Zij hebben tenslotte al twee jaar lang het loon doorbetaald en de re-integratiekosten vergoed. Vaak volgt er ook nog een 10 jaar lang hogere WIA-rekening. Daar komt de transitievergoeding dan nog eens bovenop. Zelfs als er geen mogelijkheden voor ander werk zijn. Het kabinet heeft dit ook gezien en heeft hiervoor een compensatieregeling getroffen."

Lees de rest van het artikel op amweb.nl.


<< terug naar alle nieuwsberichten